Menu

VEST

Pravila konkursa „Menaž nagrađuje: Pošalji recept osvoji nagradu!”

Organizator

Privredno društvo „Soko Štark d.o.o. Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd-Voždovac, koje zastupa direktor Matjaž Vodopivec, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Menaž nagrađuje: Pošalji recept osvoji nagradu!” Predmet konkursa je izbor najboljih recepata za pripremu čokoladnih poslastica koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g ili Menaž glazuru.

Opis konkursa

Konkurs traje od 01. maja do 30. maja 2019. godine.

Konkurs se organizuje za sve posetioce sajta www.menaz.rs koji za vreme trajanja konkursa posete sajt, ispune formular za slanje recepta i prihvate prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pri popunjavanju formulara recepta učesnici su dužni da unesu email, korisničko ime, naziv recepta, sastojke, tekst za pripremu i savet. Uslov za učešće jeste i prihvatanje pravila konkursa, naznačenih u ovim pravilima.

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste slanje recepta za pripremu čokoladnih poslastica koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g ili Menaž glazuru. Potrebno je da korisnik izabere jednu od dve kategorija u okviru koje spada njegov recept. Kategorije koje su navedene:

1. Torte
2. Kolači

Pošiljalac recepta odgovaran je za autentičnost poslatog recepta.

Pravo učešća imaju sva lica, posetioci sajta, sa prebivaliśtem na teritoriji Republike Srbije. Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne objavi svaki recept koji ne zadovoljava uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni recepte koji sadrže neprimerene tekstove i neprikladne fotografije.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Organizator ima prava da u bilo kom trenutku izmeni Pravila konkursa, uz obavezu objavljivanja izmena.

Ova pravila konkursa objavljena su na internet stranici www.menaz.rs .

Pobednički recepti i nagrade

U toku trajanja konkursa biće izabrano ukupno 16 pobednika odnosno dobitnika nagrada.

Svake nedelje u toku trajanja konkursa stručni žiri u sastavu Mirjana Andrić, Marina Lutovac Lalić i Tanja Đorđević odabraće 4 pobednika, u okviru svake kategorije (kategorija Torti i kategorija Kolača) po 2 pobednika. Kriterijum odabira je:

- Ispunjeni uslovi učešća
- Kreativnost recepta
- Odgovarajući recept za odabranu kategoriju

Nagrada za pobedničke recepte čini jedan slatki paket Menaž proizvoda. Poklon paket MenaŽ proizvoda sadrži: 10 kom Menaž Glazure 200g, 5 kom Menaž table 100g, 5 kom Menaž table 200g.

Pobednički recepti će biti izvučeni dana 10.05.2019. godine, 17.05.2019. godine, 24.05.2019. godine I 31.05.2019. godine

Pobednički recepti će po završetku konkursa biti objavljeni na sajtu www.menaz.rs u okviru kategorije recepata u kojoj su učestvovali, najkasnije 10 dana po završetku konkursa. Po odabiru pobedničkih recepata, organizator će kontaktirati dobitnike putem emaila, kako bi se dogovorili oko načina dostavljanja nagrade.

Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 15 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čiji su recepti odabrani kao pobednićki u roku određenom u ovim pravilima.